Rahasia Dan Kekuatan Ilmu Hikmah

ILMU HIKMAH | ILMU AMALAN | RAHASIA KEKUATAN DOA | RAHASIA KEKUATAN ZIKIR | METAFISIKA | BERITA ISLAM

loading...
Rahasia Dan Kekuatan Ilmu Hikmah translate
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic

SHALAWAT BADRIYAH - ARAB LATIN

 SHALAWAT BADRIYAH - ARAB LATIN

 Shalawat yang terdiri dari 28 bait tersebut dinamakan “Shalawah Badriyah”. Sungguh shalawat tersebut mengandung fadlilah dan faedah yang besar sekali bagi siapa yang mau membiasakan membacanya. Antara lain adalah untuk mohon keselamatan, untuk menghilangkan semua kesusahan, kesempitan dan segala yang menyakitkan; selamat dari bahaya musuh; untuk menangkis orang-orang yang berbuat kema’siatan dan kerusakan, untuk memperoleh ampunan Allah, dihindarkan dari marabahaya dan bencana, mohon keuntungan dan meluaskan rezkinya serta mendapatkan keberkahan dan sebagainya, dengan sebab berkah sahabat ahli Badar. Selain itu juga mendapat pahala membaca shalawat.

  SHALAWAT BADRIYAH - ARAB LATIN

SHALAWAT BADRIYAH - ARAB LATIN
 1. SHALAATULAAH SALAA MULLAAH.
 2. ALAA THAAHA RASUULILLAAH.
 3. SHALAATULLAAH SALAA MULLAAH.
 4. ALAA YAA SIIN HABII BILLAAH.
 5. TAWASSALNAA BIBISMIL LAAH .
 6. WABIL HAADI RASUULILLAAH.
 7. WAKULLI MUJAAHIDILLILLAAH.
 8. BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH.
 9. ILAAHI SALLIMIL UMMAH .
 10. MINAL AAFAATI WANNIQMAH.
 11. WAMIN HAMMIN WAMIN GHUMMAH.
 12. BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH.
 13. ILAAHI NAJJINAA WAKSYIF.
 14. JAMII’A ADZIYYATIN WASHRIF.
 15. MAKAA IDAL ‘IDAA WAL- THUF.
 16. BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH.
 17. ILAAHI NAFFISIL KURBAA.
 18. MINAL ‘ASHIINA WAL ATHBAA.
 19. WAKULLI BALIYYATIN WAWABAA.
 20. BIAHLIL BADRI YAA ALLAAH.
 21. WAKAM MIN RAHMATIN HASHALAT.
 22. WAKAM MIN DZILLATIN FASHALAT.
 23. WAKAM MIN NI’MATIN WASHALAT.
 24. BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH.
 25. WAKAM AGHNAITA DZAL‘UMRI.
 26. WAKAM AULAITA DZAL FAQRI.
 27. WAKAM ‘AAFAITA DZAL WIZRI.
 28. BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH.
 29. LAQAD DLAAQAT ‘ALAL QALBI.
 30.  JAMII’UL ARDLI MA’ RAHBI.
 31. FA ANJI MINAL BALAAS SHA’BI.
 32. BIAHLIL BADRI YAA ALLAAH.
 33. ATAINAA THAALIBIR RIFDI.
 34. WAJULLIL KHAIRI WASSA’DI.
 35. FAWASSI’ MINHATAL AIDII.
 36. BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH.
 37. FALAA TARDUD MA’AL KHAIBAH.
 38. BALIJ’ALNAA ‘ALATH THAIBAH.
 39. AYAA DZAL ‘IZZI WAL HAIBAH .
 40. BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH.
 41. WAIN TARDUD FAMAN YAKTII.
 42. BINAILI JAMII’I HAAJAATI.
 43. AYA JALIL MULIMMATI .
 44. BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH.
 45. BINAILI MATHAALIBIN MINNAA.
 46. WADAF’I MASAA – ATIN‘ANNAA .
 47. BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH.
 48. ILAAHII ANTA DZUU LUTHFIN.
 49. WADZUU FADL– LIN WADZUU ‘ATHFIN.
 50. WAKAM MIN KURBATIN TANFII.
 51. BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH.
 52. WASHALLI ‘ALAN NABIL BARRI .
 53. BILAA ‘ADDIN WALLA HASHRI.
 54. WA AALI SAADATIN GHURRI .
 55. BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH..
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori SHOLAWAT dengan judul SHALAWAT BADRIYAH - ARAB LATIN. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://ilmuamalan.blogspot.com/2012/08/shalawat-badriyah-arab-latin.html. Terima kasih!
Ditulis oleh: Ailen Parista -
loading...
loading...